Thứ 5, 12/9/2021

Thông tin đăng tải trên trang này phục vụ mục đích chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với điều kiện cần ghi rõ nguồn khi sử dụng. Tư vấn GeoViệt khuyến khích quý vị trao đổi kinh nghiệm của mình bằng cách gửi bài cho chúng tôi
Hotline: (024) 62657729 / 0838286123
  • Góc Kỹ thuật
  • |
  • Phần mềm ArcGIS

Trong các dự án khác nhau đôi khi yêu cầu chúng ta phải tạo ra 1 tập sách bản đồ hay 1 seri bản đồ chia nhỏ của một khu vực nghiên cứu rộng lớn. Với cách biên tập thông thường tốn khá nhiều thời gian. Chúng ta có thể thực hiện yêu cầu này 1 cách nhanh chóng và dễ dàng khi sử dụng chức năng DATA DRIVEN PAGES trong ArcGIS. Điều duy nhất chúng ta cần là tạo ra 1 lớp chỉ số (Index Layer) có những giá trị là duy nhất làm căn cứ xác định phân mảnh bản đồ.