Thứ 2, 7/15/2024

Dịch vụ
Hotline: (024) 62657729 / 0838286123
  • Dịch vụ
  • |
  • Giải pháp Địa tin học

DỊCH VỤ ĐỊA TIN HỌC:

Dịch vụ Địa tin học là một trong những hoạt động trọng tâm của Tư vấn GeoViệt, bao gồm: tư vấn chuyên gia, tư vấn phân tích hệ thống, hình thành dự án, thiết kế và xây dựng các giải pháp tổng thể, hỗ trợ kỹ thuật, quản lý dự án và các dịch vụ theo yêu cầu trong các chuyên ngành sâu: Viễn thám, Các khoa học về trái đất, Địa kỹ thuật, GIS, GNSS, Địa tin học, Phân tích và mô hình hóa. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu, khảo sát và lập bản đồ theo dõi các biến động, xác định các mối quan hệ, phân tích tác động và xây dựng các phương án hỗ trợ việc ra quyết định. Một trong những thế mạnh của Tư vấn GeoViệt chính là thực hiện tích hợp dữ liệu, phân tích địa lý / không gian và lập bản đồ phân bố không gian nhằm theo dõi biến động tài nguyên và tình hình phát triển phục vụ quy hoạch và quản lý tài nguyên môi trường, đô thị và hệ thống cơ sở hạ tầng. Tư vấn GeoViệt còn cung cấp các dịch vụ tư vấn địa tin học cụ thể theo yêu cầu nhằm hỗ trợ các đơn vị nhà nước cũng như doanh nghiệp lồng ghép thông tin không gian vào quy trình hiện có để nâng cao hiệu quả hoạt động và kinh doanh.