Chủ nhật, 10/2/2022

Thông tin đăng tải trên trang này phục vụ mục đích chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với điều kiện cần ghi rõ nguồn khi sử dụng. Tư vấn GeoViệt khuyến khích quý vị trao đổi kinh nghiệm của mình bằng cách gửi bài cho chúng tôi
Hotline: (024) 62657729 / 0838286123
  • Góc Kỹ thuật
  • |
  • Phần mềm ArcGIS
Mô hình hóa bài toán đánh giá đa tiêu chí trong quy hoạch không gian đô thị với ModelBuilder trong ArcGIS

(Trích bài trình bày tại seminar nội bộ của Tư vấn GeoViệt)
 
ModelBuilder là một ứng dụng cho phép thực hiện một chuỗi các quy trình phân tích và chuyển chuỗi các quy trình đó thành một công cụ.
 
Công cụ sau khi được tạo có thể được tái sử dụng cho một quy trình phân tích tương tự nhưng ở các khu vực khác nhau.
 
Bài toán đánh giá đa tiêu chí trong quy hoạch không gian đô thị là một bài toán phức tạp, bao gồm rất nhiều bước thực hiện, cần nhiều dữ liệu đầu vào và nhiều công cụ phân tích. Tuy nhiên có thể thấy rằng khi thực hiện phân tích bài toán đánh giá đa tiêu chí trong quy hoạch không gian đô thị ở vùng đô thị khác thì quy trình, thao tác có thể sử dụng tương tự. 
 
Để tiết kiệm thời gian và công sức, việc cần thiết là tạo ra một mô hình, công cụ cho phép người dùng thực hiện phân tích một cách dễ dàng hơn và có thể sử dụng công cụ này cho các bài toán, khu vực tương tự khác. Công cụ ModelBuilder trong ArcGIS là một giải pháp hữu hiệu cho vấn đề này. 
 
 
Mô hình hóa bài toán phân tích đa tiêu chí trong quy hoạch đô thị TP Phủ Lý với ModelBuilder (Nguồn: Tư vấn GeoViệt)
 
Tham khảo bài trình bày trong khuôn khổ seminar nội bộ của Tư vấn GeoViệt tại đây.
Các bài viết liên quan