Thứ 2, 7/15/2024

Dịch vụ
Hotline: (024) 62657729 / 0838286123
  • Dịch vụ
  • |
  • Thông tin đô thị

DỊCH VỤ DỮ LIỆU SỐ:

Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật lành nghề và quy trình kiểm tra đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn và quy phạm, Tư vấn GeoViệt cung cấp dịch vụ dữ liệu số (bao gồm dữ liệu địa không gian, thông tin phi không gian và phi cấu trúc, dữ liệu viễn thám và thông tin đô thị) cho các khách hàng quốc tế và trong nước.