Thứ 2, 1/24/2022

Đào tạo
Đào tạo GIS HTKT đô thị tại Cần ThơĐào tạo GIS HTKT đô thị tại Đà NẵngĐào tạo GIS HTKT đô thị tại Hà NộiĐào tạo ENVI chuyên sâu - Cục BĐ Quân đội - 2016Đào tạo GIS ngành Điện - EVNIT Hà Nội 2015
Hotline: (024) 62657729 / 0838286123
  • Đào tạo
  • |
  • Lịch đào tạo và Đăng ký
Tên khóa học Đối tượng Thời gian Địa điểm
UGIS02 Ứng dụng GIS trong Quy hoạch & Quản lý đô thị Khóa học mở
14-15 & 21-22/10/2015 Hà Nội
RS02s Kỹ thuật xử lý phân tích ảnh nâng cao với ENVI 5.3 Cán bộ Cục Bản đồ BTTM
22/9/2015 Hà Nội
GIT02OW Kỹ năng WebGIS mã nguồn mở với công nghệ GeoServer và OpenLayers Khóa học mở
20 - 22/8/2015 Hà Nội
RS01s Kỹ năng viễn thám cơ bản với ENVI 5.x (ENVI I) Khóa học mở
27 - 29/7/2015 Hà Nội
GIS01s Kỹ năng GIS cơ bản với ArcGIS 10.x (ArcGIS I) Khóa học mở
20 - 22/7/2015 Hà Nội
PWGIS09 Ứng dụng GIS trong ngành điện với phần mềm ArcGIS (7 mô-đun) Cán bộ Công ty CNTT Điện lực Hà Nội
17/4  - 20/7/2015 Hà Nội
GIS02s Kỹ năng GIS mức thực hành với ArcGIS 10.x (ArcGIS II) Khóa học mở
15 - 17/7/2015 Hà Nội
PWGIS02 Công nghệ GIS và ứng dụng trong quản lý và vận hành lưới điện Cán bộ CNTT Tập đoàn EVN
06 - 10/7/2015 &
13 - 17/7/2015
Hà Nội
QGIS01s Thực hành sử dụng phần mềm QGIS phiên bản 2.x mức cơ bản Khóa học mở 17 - 19/6/2015 Hà Nội
DGIS04s Đào tạo GIS phục vụ lập bản đồ ngập lụt và quản lý dữ liệu GIS cho hệ thống VinAWRE Cán bộ Trung tâm phòng trành và giảm nhẹ thiên tai (DMC) 11 - 15/5/2015 Hà Nội
UGIS02 Ứng dụng GIS trong QH&QL đô thị Khóa học mở 16 - 18/4/2015 Hà Nội
GIT02OW Kỹ năng WebGIS mã nguồn mở với công nghệ GeoServer và OpenLayers Khóa học mở 09 - 11/4/2015 Hà Nội
GIT01s Kỹ năng ArcGIS Server cơ bản - level 1 Khóa học mở 18 - 20/3/2015 Hà Nội
GIS02s Kỹ năng GIS nâng cao với ArcGIS II Khóa học mở 11 - 13/3/2015 Hà Nội

  • Năm 2015