Thứ 6, 12/15/2017

Thông tin đăng tải trên trang này phục vụ mục đích chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với điều kiện cần ghi rõ nguồn khi sử dụng. Tư vấn GeoViệt khuyến khích quý vị trao đổi kinh nghiệm của mình bằng cách gửi bài cho chúng tôi

04 - 05/10/2017 - Hội nghị Khách hàng LUCIAD: INTERACT 2017, TP Brussels, Bỉ

4 - 6/10/2017. Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về  "Dữ liệu thông minh và Thành phố thông minh". TP Puebla, MEXICO

23 - 27/10/2017 - Hội nghị Viễn thám Châu Á lần thứ 38 (ACRS 2017), TP New Delhi, Ấn độ

12 - 15/12/2017 - Hội nghị quốc tế "Khoa học và Công nghệ không gian (SST 2017)" - TP  Hồ Chí Minh, Việt Nam

9-11/4/ 2018 - Hội nghị GeoSmart Asia - Locate 2018, TP Adeladie, Úc

Hotline: (024) 62657729 / 0165 8976595
  • Góc Kỹ thuật
  • |
  • Địa tin học


Công nghệ địa tin học là sự kết hợp đồng bộ của các công nghệ nền tùy theo mục đích xây dựng ứng dụng mà triển khai. Việc xác định và chọn lựa các công nghệ nền phụ thuộc vào mục đích các bài toán ứng dụng và mục đích triển khai trên các môi trường ứng dụng (desktop, web, mobile). Xét một cách tổng quát, có thể phân loại các công nghệ nền như sau:

  • Công nghệ xử lý biên tập dữ liệu
  • Công nghệ xử lý phân tích và lưu trữ dữ liệu
  • Công nghệ xử lý việc hiển thị dữ liệu trên các môi trường ứng dụng
  •